NCDD afbeelding

Algemene informatie

NDE Leeromgeving "Leren preserveren"

Leren Preserveren, digitale leeromgeving met blended en online cursusvorm. Actie is vereist om ervoor te zorgen dat born digital of gedigitaliseerde informatie bij musea, archieven, bibliotheken en onderzoeksinstellingen ook in de toekomst bruikbaar en toegankelijk blijft. Op de werkvloer blijkt er vaak behoefte te zijn aan aanvullende kennis en ervaring om hierin de juiste keuzes te maken. De leeromgeving speelt in op deze vraag door zowel theorie als praktijkvoorbeelden te bieden over duurzame toegang tot digitale informatie. De lesstof is domeinoverstijgend en richt zich op alle domeinen van de NCDD en het Netwerk Digitaal Erfgoed: archieven, wetenschap, bibliotheken, AV/media en cultuur. Varianten: De cursist kan kiezen tussen een online zelfstudievariant en een volledige cursusvariant. Bij deze volledige cursus wordt het (kosteloos en vrij toegankelijke) online cursusmateriaal verrijkt met: = het maken van opdrachten, = het bijwonen van lesdagen met o.a. presentaties van experts, = begeleiding en feedback door coaches, = samenwerken en kennismaken met vakgenoten.

2017

dienst

training

NCDD / NDE

Prins Willem Alexanderhof 5, 2595 BE Den Haag

https://leeromgeving.ncdd.nl/

Nederlands

Programma manager Marcel Ras (mail: info@ncdd.nl)

NCDD / NDE is een samenwerkingsverband van de "knooppunten" voor duurzame toegankelijkheid in Nederland; IBG, NA, KB, KNAW / DANS, en RCE.

De NCDD wil als nationale coalitie een gedistribueerd maar samenhangend landelijk netwerk realiseren waarin uiteindelijk voor alle relevante digitale gegevens van de publieke sector een plek zal zijn.

Context

product

website

dienst

domeinoverstijgend

NCDD / NDE biedt de Leeromgeving aan (materiaal en expertise), van de cursisten wordt verwacht dat ze zich inzetten.

geheel

gehele levenscyclus

Administratieve informatie

nee

Doelgroep

maker en beheerder

domeinoverstijgend

Kosten

ja

Speciale voorwaarden

De "on line only, zelfstudie" variant is gratis, de "volledige cursus" variant kost € 450. Zie verder: https://leeromgeving.ncdd.nl/leren-preserveren/cursusvarianten/

Extra informatie

Zie voor de achtergrond van de Leeromgeving: http://www.ncdd.nl/projecten/netwerk-digitaal-erfgoed/project-leeromgeving-duurzame-toegang/