NCDD afbeelding

Algemene informatie

NDE Wegwijzer Certificering

Het belang van certificering Archieven, musea en bibliotheken beheren steeds meer digitale producten van onze samenleving en vervullen daarmee de rol van digitaal archief. Subsidiegevers en financiers, dataproducenten en depotgevers, consumenten en gebruikers moeten erop kunnen vertrouwen dat deze beheerders de digitale collecties die zij onder hun hoede hebben voor de lange termijn veiligstellen en toegankelijk houden. Certificering is het instrument waarmee die betrouwbaarheid en kwaliteit meetbaar en inzichtelijk kan worden gemaakt, voor de organisatie zelf en voor alle belanghebbenden. Overzicht en ondersteuning Er zijn verschillende niveaus van certificering die u als collectiebeherende instellingen kunt doorlopen. Met deze Wegwijzer Certificering voor Digitale Archieven wil het Netwerk Digitaal Erfgoed ondersteuning en overzicht bieden bij het certificeringstraject voor alle Nederlandse collectiebeherende instellingen en in het bijzonder voor erfgoedinstellingen.

2017

dienst

audit & certificering

NCDD / NDE

Prins Willem Alexanderhof 5, 2595 BE Den Haag

https://wegwijzercertificering.nl/nl

Nederlands

Programma manager Marcel Ras (mail: info@ncdd.nl)

NCDD / NDE is een samenwerkingsverband van de "knooppunten" voor duurzame toegankelijkheid in Nederland; IBG, NA, KB, KNAW / DANS, en RCE.

De NCDD wil als nationale coalitie een gedistribueerd maar samenhangend landelijk netwerk realiseren waarin uiteindelijk voor alle relevante digitale gegevens van de publieke sector een plek zal zijn.

Context

product

wiki

handreiking

domeinoverstijgend

Het is de verantwoordelijkheid van een collectie beherende organisatie om een Bewaarbeleid te formuleren. De wiki biedt hiervoor een handreiking, ter ondersteuning.

geheel

gehele levenscyclus

Administratieve informatie

nee

Doelgroep

beheerder

domeinoverstijgend

Kosten

nee

Speciale voorwaarden

nee

Extra informatie

Zie het Project Routekaart voor certificering e-depots De Wegwijzer Certificering voor Digitale Archieven is een product van het project "Certificering van e-depots" dat binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed werd uitgevoerd tussen september 2015 en juni 2017. De Wegwijzer wordt nu onderhouden door de werkgroep Certificering van het Netwerk Digitaal Erfgoed in samenwerking met DANS.