NCDD afbeelding

Algemene informatie

NDE Catalogus Duurzaamheidsbeleid

De basis voor het duurzaam beheren en toegankelijk houden van digitale collecties wordt gevormd door een preservation policy, oftewel een bewaarbeleid. In de preservation policy beschrijft een organisatie op hoofdlijnen wat het beleid is ten opzichte van duurzame toegang. De NCDD-wiki levert de bouwstenen voor zulk beleid en biedt van alle afzonderlijke elementen een uitwerking, met (waar mogelijk een Nederlands) voorbeeld. Hiermee komt de NCDD-wiki tegemoet aan een veelgehoorde behoefte van instellingen om informatie over digitale duurzaamheid in het Nederlands te kunnen gebruiken.

2017

dienst

preservation Policy

NCDD / NDE

Prins Willem Alexanderhof 5, 2595 BE Den Haag

http://wiki.ncdd.nl

Nederlands

Programma manager Marcel Ras (mail: info@ncdd.nl)

NCDD / NDE is een samenwerkingsverband van de "knooppunten" voor duurzame toegankelijkheid in Nederland; IBG, NA, KB, KNAW / DANS, en RCE.

De NCDD wil als nationale coalitie een gedistribueerd maar samenhangend landelijk netwerk realiseren waarin uiteindelijk voor alle relevante digitale gegevens van de publieke sector een plek zal zijn.

Context

product

wiki

handreiking

domeinoverstijgend

Het is de verantwoordelijkheid van een collectie beherende organisatie om een Bewaarbeleid te formuleren. De wiki biedt hiervoor een handreiking, ter ondersteuning.

geheel

gehele levenscyclus

Administratieve informatie

nee

Doelgroep

beheerder

domeinoverstijgend

Kosten

nee

Speciale voorwaarden

nee

Extra informatie

http://www.ncdd.nl/projecten/netwerk-digitaal-erfgoed/project-duurzaamheidsbeleid/