NCDD afbeelding

Algemene informatie

NDE PIDs voor leveranciers

Een persistent identifier is een unieke en permanente verwijzing naar een digitaal object (een scan, audiovisueel bestand, metadata record, etc.). Persistent identifiers (PID’s) vormen de oplossing tegen linkrot: het verschijnsel dat webpagina’s niet meer bereikbaar zijn omdat het webadres is veranderd. Afspraken zijn gemaakt met SURFsara, zodat ook erfgoedinstellingen sinds juni 2016 gebruik kunnen maken van hun PID-service (Handle System). Zie de website van SURFsara voor meer informatie of neem contact op met de projectleider. Via softwareleverancier Picturae maken vanaf oktober 2016 de eerste vijf Nederlandse archiefinstellingen gebruik van de PID-service van SURFsara. Het Nationaal Archief maakt sinds november 2016 gebruik van de PID-service van SURFsara.

2016

dienst

Persistent Identifier

NCDD / NDE

Prins Willem Alexanderhof 5, 2595 BE Den Haag

http://www.ncdd.nl/projecten/netwerk-digitaal-erfgoed/project-persistent-identifiers/

nvt

projectleider Remco van Veenendaal (mail: info@ncdd.nl)

NCDD / NDE is een samenwerkingsverband van de "knooppunten" voor duurzame toegankelijkheid in Nederland; IBG, NA, KB, KNAW / DANS, en RCE.

De NCDD wil als nationale coalitie een gedistribueerd maar samenhangend landelijk netwerk realiseren waarin uiteindelijk voor alle relevante digitale gegevens van de publieke sector een plek zal zijn.

Context

advies

website

overig

domeinoverstijgend

Het is de verantwoordelijkheid van een collectie beherende organisatie om PIDs te gebruiken.

geheel

gehele levenscyclus

Administratieve informatie

nee

Doelgroep

beheerder

domeinoverstijgend

Kosten

??

Speciale voorwaarden

nee

Extra informatie

Zie ook: NDE PID informatie Zie ook: NDE PID wijzer Zie ook SurfSara https://www.surf.nl/diensten-en-producten/data-persistent-identifier/index.html