NCDD afbeelding

Algemene informatie

NDE PID wijzer

Een persistent identifier is een unieke en permanente verwijzing naar een digitaal object (een scan, audiovisueel bestand, metadata record, etc.). Persistent identifiers (PID’s) vormen de oplossing tegen linkrot: het verschijnsel dat webpagina’s niet meer bereikbaar zijn omdat het webadres is veranderd. Sinds april 2016 is de PID-wijzer online. Deze tool helpt bij het leren en nadenken over belangrijke PID-onderwerpen en wijst de weg bij het opstarten van een PID-selectietraject. Gekoppeld aan de PID-wijzer zijn veelgestelde vragen over het onderwerp. Daarnaast bestaan 3 korte videofilms over de PID.

2016

dienst

Persistent Identifier

NCDD / NDE

Prins Willem Alexanderhof 5, 2595 BE Den Haag

http://www.ncdd.nl/pid-wijzer/

Nederlands

projectleider Remco van Veenendaal (mail: info@ncdd.nl)

NCDD / NDE is een samenwerkingsverband van de "knooppunten" voor duurzame toegankelijkheid in Nederland; IBG, NA, KB, KNAW / DANS, en RCE.

De NCDD wil als nationale coalitie een gedistribueerd maar samenhangend landelijk netwerk realiseren waarin uiteindelijk voor alle relevante digitale gegevens van de publieke sector een plek zal zijn.

Context

advies

website

oriëntatie

domeinoverstijgend

Het is de verantwoordelijkheid van een collectie beherende organisatie om PIDs te gebruiken. De website biedt hiervoor een handreiking, ter ondersteuning.

geheel

gehele levenscyclus

Administratieve informatie

nee

Doelgroep

beheerder

domeinoverstijgend

Kosten

nee

Speciale voorwaarden

nee

Extra informatie

Zie ook: NDE PID informatie Zie ook: NDE PIDs voor leveranciers