NCDD afbeelding

Voorzieningenvinder

Hieronder ziet u de lijst van nu beschreven voorzieningen, met een filter. Met een klik op één van de waarden filtert u de totale lijst op die waarde. Met een klik op de link van de voorziening komt u uit in het bijbehorende 'infosheet'.

Filter op domein

Naam Korte beschrijving
NDE PID informatie Een persistent identifier is een unieke en permanente verwijzing naar een digitaal object (een scan, audiovisueel bestand, metadata record, etc.). Persistent identifiers (PID’s) vormen de oplossing tegen linkrot: het verschijnsel dat webpagina’s niet meer bereikbaar zijn omdat het webadres is veranderd.
NDE PID wijzer Een persistent identifier is een unieke en permanente verwijzing naar een digitaal object (een scan, audiovisueel bestand, metadata record, etc.). Persistent identifiers (PID’s) vormen de oplossing tegen linkrot: het verschijnsel dat webpagina’s niet meer bereikbaar zijn omdat het webadres is veranderd. Sinds april 2016 is de PID-wijzer online. Deze tool helpt bij het leren en nadenken over belangrijke PID-onderwerpen en wijst de weg bij het opstarten van een PID-selectietraject. Gekoppeld aan de PID-wijzer zijn veelgestelde vragen over het onderwerp. Daarnaast bestaan 3 korte videofilms over de PID.
NDE PIDs voor leveranciers Een persistent identifier is een unieke en permanente verwijzing naar een digitaal object (een scan, audiovisueel bestand, metadata record, etc.). Persistent identifiers (PID’s) vormen de oplossing tegen linkrot: het verschijnsel dat webpagina’s niet meer bereikbaar zijn omdat het webadres is veranderd. Afspraken zijn gemaakt met SURFsara, zodat ook erfgoedinstellingen sinds juni 2016 gebruik kunnen maken van hun PID-service (Handle System). Zie de website van SURFsara voor meer informatie of neem contact op met de projectleider. Via softwareleverancier Picturae maken vanaf oktober 2016 de eerste vijf Nederlandse archiefinstellingen gebruik van de PID-service van SURFsara. Het Nationaal Archief maakt sinds november 2016 gebruik van de PID-service van SURFsara.
NDE Catalogus Duurzaamheidsbeleid De basis voor het duurzaam beheren en toegankelijk houden van digitale collecties wordt gevormd door een preservation policy, oftewel een bewaarbeleid. In de preservation policy beschrijft een organisatie op hoofdlijnen wat het beleid is ten opzichte van duurzame toegang. De NCDD-wiki levert de bouwstenen voor zulk beleid en biedt van alle afzonderlijke elementen een uitwerking, met (waar mogelijk een Nederlands) voorbeeld. Hiermee komt de NCDD-wiki tegemoet aan een veelgehoorde behoefte van instellingen om informatie over digitale duurzaamheid in het Nederlands te kunnen gebruiken.
NDE Wegwijzer Certificering Het belang van certificering Archieven, musea en bibliotheken beheren steeds meer digitale producten van onze samenleving en vervullen daarmee de rol van digitaal archief. Subsidiegevers en financiers, dataproducenten en depotgevers, consumenten en gebruikers moeten erop kunnen vertrouwen dat deze beheerders de digitale collecties die zij onder hun hoede hebben voor de lange termijn veiligstellen en toegankelijk houden. Certificering is het instrument waarmee die betrouwbaarheid en kwaliteit meetbaar en inzichtelijk kan worden gemaakt, voor de organisatie zelf en voor alle belanghebbenden. Overzicht en ondersteuning Er zijn verschillende niveaus van certificering die u als collectiebeherende instellingen kunt doorlopen. Met deze Wegwijzer Certificering voor Digitale Archieven wil het Netwerk Digitaal Erfgoed ondersteuning en overzicht bieden bij het certificeringstraject voor alle Nederlandse collectiebeherende instellingen en in het bijzonder voor erfgoedinstellingen.
NDE Leeromgeving "Leren preserveren" Leren Preserveren, digitale leeromgeving met blended en online cursusvorm. Actie is vereist om ervoor te zorgen dat born digital of gedigitaliseerde informatie bij musea, archieven, bibliotheken en onderzoeksinstellingen ook in de toekomst bruikbaar en toegankelijk blijft. Op de werkvloer blijkt er vaak behoefte te zijn aan aanvullende kennis en ervaring om hierin de juiste keuzes te maken. De leeromgeving speelt in op deze vraag door zowel theorie als praktijkvoorbeelden te bieden over duurzame toegang tot digitale informatie. De lesstof is domeinoverstijgend en richt zich op alle domeinen van de NCDD en het Netwerk Digitaal Erfgoed: archieven, wetenschap, bibliotheken, AV/media en cultuur. Varianten: De cursist kan kiezen tussen een online zelfstudievariant en een volledige cursusvariant. Bij deze volledige cursus wordt het (kosteloos en vrij toegankelijke) online cursusmateriaal verrijkt met: = het maken van opdrachten, = het bijwonen van lesdagen met o.a. presentaties van experts, = begeleiding en feedback door coaches, = samenwerken en kennismaken met vakgenoten.