NCDD afbeelding

Voorzieningenvinder

Hieronder ziet u de lijst van nu beschreven voorzieningen, met een filter. Met een klik op één van de waarden filtert u de totale lijst op die waarde. Met een klik op de link van de voorziening komt u uit in het bijbehorende 'infosheet'.

Filter op categorie

Naam Korte beschrijving
NDE Catalogus Duurzaamheidsbeleid De basis voor het duurzaam beheren en toegankelijk houden van digitale collecties wordt gevormd door een preservation policy, oftewel een bewaarbeleid. In de preservation policy beschrijft een organisatie op hoofdlijnen wat het beleid is ten opzichte van duurzame toegang. De NCDD-wiki levert de bouwstenen voor zulk beleid en biedt van alle afzonderlijke elementen een uitwerking, met (waar mogelijk een Nederlands) voorbeeld. Hiermee komt de NCDD-wiki tegemoet aan een veelgehoorde behoefte van instellingen om informatie over digitale duurzaamheid in het Nederlands te kunnen gebruiken.
NDE Wegwijzer Certificering Het belang van certificering Archieven, musea en bibliotheken beheren steeds meer digitale producten van onze samenleving en vervullen daarmee de rol van digitaal archief. Subsidiegevers en financiers, dataproducenten en depotgevers, consumenten en gebruikers moeten erop kunnen vertrouwen dat deze beheerders de digitale collecties die zij onder hun hoede hebben voor de lange termijn veiligstellen en toegankelijk houden. Certificering is het instrument waarmee die betrouwbaarheid en kwaliteit meetbaar en inzichtelijk kan worden gemaakt, voor de organisatie zelf en voor alle belanghebbenden. Overzicht en ondersteuning Er zijn verschillende niveaus van certificering die u als collectiebeherende instellingen kunt doorlopen. Met deze Wegwijzer Certificering voor Digitale Archieven wil het Netwerk Digitaal Erfgoed ondersteuning en overzicht bieden bij het certificeringstraject voor alle Nederlandse collectiebeherende instellingen en in het bijzonder voor erfgoedinstellingen.