NCDD afbeelding

Voorzieningenvinder

Hieronder ziet u de lijst van nu beschreven voorzieningen, met een filter. Met een klik op één van de waarden filtert u de totale lijst op die waarde. Met een klik op de link van de voorziening komt u uit in het bijbehorende 'infosheet'.

Filter op categorie

Naam Korte beschrijving
NDE Leeromgeving "Leren preserveren" Leren Preserveren, digitale leeromgeving met blended en online cursusvorm. Actie is vereist om ervoor te zorgen dat born digital of gedigitaliseerde informatie bij musea, archieven, bibliotheken en onderzoeksinstellingen ook in de toekomst bruikbaar en toegankelijk blijft. Op de werkvloer blijkt er vaak behoefte te zijn aan aanvullende kennis en ervaring om hierin de juiste keuzes te maken. De leeromgeving speelt in op deze vraag door zowel theorie als praktijkvoorbeelden te bieden over duurzame toegang tot digitale informatie. De lesstof is domeinoverstijgend en richt zich op alle domeinen van de NCDD en het Netwerk Digitaal Erfgoed: archieven, wetenschap, bibliotheken, AV/media en cultuur. Varianten: De cursist kan kiezen tussen een online zelfstudievariant en een volledige cursusvariant. Bij deze volledige cursus wordt het (kosteloos en vrij toegankelijke) online cursusmateriaal verrijkt met: = het maken van opdrachten, = het bijwonen van lesdagen met o.a. presentaties van experts, = begeleiding en feedback door coaches, = samenwerken en kennismaken met vakgenoten.