NCDD afbeelding

Achtergrond

De Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (NCDD) voerde in 2014 en 2015 in opdracht van het ministerie van OCW onderzoek uit naar de mogelijkheden voor een landelijke infrastructuur voor duurzame toegang tot digitale informatie. Het rapport “Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen” is te vinden op de website van de NCDD. Dit onderzoek ontving in november 2016 een internationale Digital Preservation Award in de categorie Research and Innovation.

In het rapport is een model ontwikkeld dat diensten en voorzieningen (zogenaamde ‘bouwblokken’ voor digitale duurzaamheid in samenhang plaatst. Het model laat zien welke zaken een organisatie nodig heeft om duurzame toegankelijkheid tot digitale informatie te borgen.

In een vervolg op het onderzoek hebben de onderzoekers bij een tiental organisaties geïnventariseerd welke diensten en voorzieningen op het gebied van duurzame toegang zij in huis hebben die ook door andere organisaties kunnen worden gebruikt. De resultaten van die inventarisatie zijn verwerkt in deze Voorzieningenvinder, zodat geïnteresseerde organisaties snel zicht kunnen krijgen op wat er voor hen beschikbaar is. Dit brengt ons een stap dichterbij het gewenste landelijke netwerk van voorzieningen voor duurzame toegang tot digitale informatie.

Lees meer over de bouwblokken voor duurzame toegang uit het NCDD-onderzoek.

Wat hebben we u momenteel te bieden ?

De voorzieningen die nu zijn opgenomen zijn een doorsnede / subset van de resultaten van de inventarisatie die in de loop van 2016 en 2017 heeft plaatsgevonden. Uit dat onderzoek kwamen ca. 100 voorzieningen naar voren, waarvan er in deze bètaversie 25 tot 30 worden opgenomen. Elke voorziening wordt uitgebreid beschreven in een zogenaamde infosheet. Lees meer over de totstandkoming en achtergrond van deze infosheets.

In ontwikkeling

Deze bètaversie van de Voorzieningenvinder is een eerste stap. In volgende versies wordt de catalogus uitgebreid, zowel wat functionaliteiten betreft als het aantal opgenomen voorzieningen en daarmee het aantal leveranciers.

Het einddoel is vooralsnog om dit overzicht als gezamenlijke dienst van alle aanbieders op te zetten, waarbij de vragende organisatie optimaal wordt ondersteund in het vinden van de voorzieningen waaraan zij behoefte heeft, op korte en op lange(re) termijn. De leveranciers van de voorzieningen onderhouden daarbij zelf de informatie over hun aanbod. In een later stadium hopen we tevens dat alle aangeboden voorzieningen voorzien zijn van een kwaliteitskenmerk, variërend van een zelfevaluatie tot een formele certificering.